ვიდეო
ფოტო

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს სწავლის თანხას უნაზღაურებს

თარიღი:11.26.20
ნანახია 204-ჯერ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია, სოციალურად დაუცველ პირველკურსელებს სწავლის საფასურს უნაზღაურებს.

			</p>
      <hr>
     </div>

          					
					
	

  <div class='col-sm-16 business wow fadeInDown animated' data-wow-delay='1s' data-wow-offset='50'> 
  <a class='popup-img' href='newsposts/aee84ccb621f9e9446e0bc3fb5a89c51.jpg'>
      <div class='thumb-box'><span class='ion-arrow-expand'></span> 
			<img class='img-thumbnail' src='newsposts/aee84ccb621f9e9446e0bc3fb5a89c51.jpg' width='1600' height='972' alt=''/>
			</div>
      </a> <a href='open_post.php?id=447'>
      <h3>

თარიღი:11.16.20
ნანახია 204-ჯერ

დადგენილების პროექტებთან დაკავშირებით საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების დასკვნების, შენიშვნებისა და წინადადებების წარმოდგენის ვადაა 2020 წლის 25 ნოემბერი. აღნიშნული დადგენილებების პროექტებთან...