სახელი, გვარი: დავით გოგლიძე

დაბადების თარიღი: 1973 წლის 20 სექტემბერი

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 

ელ. ფოსტა: goglidze.d@ambrolauri.gov.ge;  vip.goglidze@mail.ru