გიორგი გოძიაშვილი

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი: გიორგი გოძიაშვილი  
დაბადების თარიღი: 1973წლის 04 სექტემბერი
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი
ელ. ფოსტა: godziashvili.g@ambrolauri.gov.ge; Mr.godziashvili@mail.ru