გიორგი გაგოშიძე

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის,ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი: გიორგი გაგოშიძე

დაბადების თარიღი: 1972 წლის 7 თებერვალი 

დაბადების ადგილი: ქ. ამბროლაური

ელ. ფოსტა: gagoshidze.g@ambrolauri.gov.ge gialo.ggg@gmail.com