ბეჟან კობახიძე

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საბიუჯეტო-საფინანსო სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი: ბეჟან კობახიძე 

დაბადების თარიღი: 1980 წლის 24 ივლისი 

დაბადების ადგილი: ქ. ამბროლაური 

ელ. ფოსტა: kobakhidze.b@ambrolauri.gov.ge; fingani@yahoo.com