მიხეილ დალაქიშვილი

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის,სპორტის,ძეგლთადაცვის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი: მიხეილ დალაქიშვილი 

დაბადების თარიღი: 1981 წლის 02 თებერვალი 

დაბადების ადგილი: ქ. ამბროლაური

ელ. ფოსტა: dalaqishvili.m@ambrolauri.gov.ge; barnuki7@gmail.com