მიხეილ ბოჭორიშვილი

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი: მიხეილ ბოჭორიშვილი 

დაბადების თარიღი: 1968 წლის 02 დეკემბერი 

დაბადების ადგილი: ქ. ამბროლაური

ელ. ფოსტა: bochorishvili.m@ambrolauri.gov.gemixobochorishvili@gmail.com