ზაურ ჯანელიძე

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფრო

სახელი, გვარი: ზაურ ჯანელიძე 

დაბადების თარიღი: 1960 წლის 24 დეკემბერი 

დაბადების ადგილი: ქ. ამბროლაური

ელ. ფოსტა: janelidze.z@ambrolauri.gov.ge; Zaurjanelidze@gmail.com