კახაბერ ნეფარიძე

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი

სახელი, გვარი: კახაბერ ნეფარიძე

 დაბადების თარიღი: 1966 წლის 16 ოქტომბერი 

დაბადების ადგილი: ქ. ამბროლაური

ელ. ფოსტა:nefaridze.k@ambrolauri.gov.ge; neparidze.k66@gmail.com