ახალშობილთა და მრავალშვილიანთა ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა

03.16.18

   დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და შობადობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული სოციალური პროგრამის ფარგლებში, ახალშობილთა და მრავალშვილიან ოჯახებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი სახის ერთჯერადი დახმარებით:
• პირველ და მეორე ახალშობილზე - 400 ლარი
• მესამე და მომდევნო ახალშობილზე - 450 ლარი
• ტყუპი ახალშობილების შეძენის შემთხვევაში - 900 ლარი
• ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ( სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით - 400 ლარი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია ჯანმრთელობას და შვილთა სიმრავლეს გისურვებთ ჩვენი მხარისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ!