დღეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

02.06.19

       2019 წლის 6 თებერვალს, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამესამე რიგგარეშე სხდომაზე, „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სახელმწიფო და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი განსაზღვრა და ცვლილება შევიდა „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N35 დადგენილებაში.