ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამა

04.16.19

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული სოციალური პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოსახლეობას შეუძლია ისარგებლოს შემდეგი სახის დახმარებით: