უფასო ინტერნეტ ვაუჩერი სოციალურად დაუცველებისთვის

09.18.19


ხვანჭკარა - 13:30 სთ
წესი - 15:00 სთ
ლიხეთი - 16:30 სთ
ურავი - 18:00 სთ
შეხვედრაზე მისულ ყველა ოჯახს, რომელიც ცხოვრობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100,000-ს, გადაეცემათ ელექტრონული ვაუჩერები, რომლის მეშვეობითაც ისინი შეძლებენ უფასოდ ჩაერთონ ინტერნეტში და ისარგებლონ სპეციალური შეღავათებით 1 წლის განმავლობაში.