ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო (LDA Georgia) ახორციელებს პროექტს – „რაჭა–ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარის განვითარების ინიციატივა

03.06.20

გაცნობებთ, რომ ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო (LDA Georgia) ახორციელებს პროექტს – „რაჭა–ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარის განვითარების ინიციატივა“, რომლის მიზანია რეგიონული და ადგილობრივი ეკონომიკის სტიმულირება და საზოგადოების სხვადასხვა აქტორების ჩართულობის უზრუნველყოფა პოლიტიკის შემუშავების პროცესში.
პროექტის ფარგლებში იგეგმება რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის აგრო ტურის მოწყობა, აგრეთვე ტრენინგების ჩატარება მოქალაქეებისათვის, მეწარმეებისა და ფერმერებისათვის.
აგრო ტურების მიზანია მოხდეს რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების დაინტერესება, ჩაერთონ მუნიციპალიტის ეკონომიკური განვითარების პროცესში, დაიწყონ სამეწარმეო საქმიანობა. აგრო ტური ამბროლაურსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის მოეწყობა მეღვინეობა-მევენახეობის, ხოლო ონისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის მეფუტკრეობის მიმართულებით.
მოქალაქეთა ტრენინგების მიზანია მოხდეს მათი სათანადო ცოდნით აღჭურვა/ინფორმირება მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების(LED) ინიციატივებისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების შესახებ.
მეწარმეთა გადამზადება მოხდება ტურიზმის მენეჯმენტის, თანამედროვე მოთხოვნებისა და ტურისტების მომსახურების სტანდარტების დაკმაყოფილების საკითხებზე.
ფერმერთათვის ჩატარდება ორი სახის ტრენინგი:
1. ყურძნის ძველი ჯიშების აღდგენის შესაძლებლობები;
2. მეურნეობის დაგეგმვა და მართვა.
იხილეთ შემდეგი ბმულები:
მოქალაქეთა ტრენინგები - t.ly/pygy7
აგრო ტური ახალგაზრდებისათვის - t.ly/w1X1M
მეწარმეთა ტრენინგები - t.ly/OXwXM
ფერმერთა ტრენინგები - https://bit.ly/3cA3SCb
ფერმერთა ტრენინგები - https://bit.ly/2POAY7P