ინფორმაცია 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის თაობაზე

06.19.20

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით 2020 წლის 19 ივნისს გამოცხადდა „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“-ის ღონისძიება 4.2 – „ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობის“ ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების კონკურსი. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.