ანტიკრიზისული გეგმა - ზრუნვა სოფელზე https://mepa.gov.ge/Ge/Page/AntiCrisisPlan

06.24.20