,,აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი“ განახლებული სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად გთავაზობთ 20 დღიან, სრულიად უფასო, მრავალპროფილური სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას ქვემოთ ჩამოთვლილ სასუნთქი გზების ქრონიკული პათოლოგიის მქონე შემდეგ მოწყვლად ჯგუფებზე

07.13.20

გაცნობებთ, რომ „აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი“ განახლებული სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად გთავაზობთ 20 დღიან, სრულიად უფასო, მრავალპროფილური სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას ქვემოთ ჩამოთვლილ სასუნთქი გზების ქრონიკული პათოლოგიის მქონე შემდეგ მოწყვლად ჯგუფებზე:

მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები;
იმ ოჯახის წევრები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მათთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები;
სსიპ–ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში რეგისტრირებული ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანები;
„მომატებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის №381 დადგენილებით განსაზღვრულ სამუშაოებზე დასაქმებული პირები, რომლებსაც სასუნთქი სისტემის დაავადებების განვითარების მაღალი რისკის გამო აქვთ სასუნთქი სისტემის დაავადებები;
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურს.
ტელ. 599-22-68-03