ნამანევის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი სოფელ „შავრას“ ძველი სახელწოდების - „ზედა შავრა“ აღდგენის თაობაზე.

02.03.21

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ნამანევის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი სოფელ „შავრას“ ძველი სახელწოდების - „ზედა შავრა“  აღდგენის თაობაზე.