ამბროლაურის საბავშვო ბიბლიოთეკას საჩუქრად წიგნები გადაეცა.

09.28.21

მბროლაურის საბავშვო ბიბლიოთეკას საჩუქრად წიგნები გადაეცა.

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებმა, საბავშვო ბიბლიოთეკას 251 ერთეული წიგნი გადასცეს.

 აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის განახლებას და პატარებს საშუალებას მისცემს გაეცნონ მრავალფეროვან საბავშვო ლიტერატურას.