21 ოქტომბერს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 118-ე რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

10.21.21

მბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეთვრამეტე, რიგგარეშე სხდომაზე, დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ შემდეგ საკითხებს⬇

					
					
						
						
						</p>

        
           
					
					
					
          </div>
         </div>
        </div>

    
      
       </div>
      </div>
      <!-- post details end --> 
      
     </div>
    </div>
    <!-- left sec End --> 
    <!-- right sec Start -->
    <div class=