ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი შევიდა

11.16.21

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტზე.

❗️ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი, თავდაპირველი ვერსიით 13 567 800 ლარით განისაზღვრა.

					
					
						
						
						</p>

        
           
					
					
					
          </div>
         </div>
        </div>

    
      
       </div>
      </div>
      <!-- post details end --> 
      
     </div>
    </div>
    <!-- left sec End --> 
    <!-- right sec Start -->
    <div class=