10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 33
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 32
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 31
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 30
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 29
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 28
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 27
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 26
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N26
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 25
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 24
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 22
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N21
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N20
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N19
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N18
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 23 06/07/2018
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 22 04/07/2018
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 21 20/06/2018
07.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 17 11/07/2018
07.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 16 27/07/2018
06.28.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 27/06/2018
06.28.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N21 20/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N20 14/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N19 11/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N18 05/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N17 23/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 16 08/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N15 07/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N14 30/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუიროს სხდომის ოქმი N13 19/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N12 19/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N11 10/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N10 21/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 09 16/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N07 21/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N08 06/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N06 20/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N05 06/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N04 24/01/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N03 22/01/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N02 15/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N01 09/01/2018
06.20.18 საკრებულოსსხდომის ოქმი N14 12/06/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 13 30/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 12 10/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 11 01/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 10 25/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 09 23/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 08 12/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 07 28/03/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N06 20/03/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 05 28/02/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N04 23/02/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 03 31/01/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 02 24/01/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N01 17/01/2018