03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №21
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეცხრამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №28
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთვრამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №27
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეჩვიდმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №26
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთექვსმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №25
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთხუთმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №24
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №23
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეცამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №22
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთერთმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №20
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეათე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №19
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №40
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №39
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №38
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №37
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №36
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №35
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №34
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №32
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №31
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №30
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეშვიდე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №16
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეცხრე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №18
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამერვე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №17
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეექვსე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №15
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეხუთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №14
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეოთხე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №13
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამესამე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №12
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეერთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №11
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეერთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №10
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეოთხმეცე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №09
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეცხრამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №08
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთვრამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №7
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეჩვიდმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №06
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთექვსმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №05
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთხუთმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №04
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №28
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №27
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №26
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №25
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №24
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №23
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №22
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №21
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №20
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №19
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №18
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №17
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №16
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №15
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №14
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №13
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №12
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №11
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №10
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №09
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №08
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №07
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №06
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №05
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №04
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №03
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №02
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №01
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №43
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №42
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №41
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №40
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №39
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №38
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №03
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეცამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №02
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთორმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №01
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთერთმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №31
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეათე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №30
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეცხრე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №29
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამერვე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №28
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეშვიდე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №27
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეორე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №22
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეექვსე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №26
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეხუთე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №25
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცამეოთხე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №24
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამესამე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №23
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცამეერთე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №21
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მესამოცე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №20
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №37
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №36
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №35
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №34
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №33
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №32
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №31
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №30
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №29
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №28
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №27
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №26
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №25
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №24
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №23
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №22
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №21
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №20
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №19
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №18
08.15.19 მბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №17
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეცხრამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №19
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთვრამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №18
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთექვსმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №16
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №14
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეცამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №13
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთორმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №12
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №16
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №15
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №14
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №13
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №12
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №11
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთერთმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №11
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეათე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №10
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეცხრე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №09
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამერვე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №08
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეშვიდე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №07
04.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №10
04.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №09
04.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №08
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №07
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №06
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №05
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №04
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №03
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №02
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №01
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეეექვსე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №06
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეხუთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №05
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეოთხე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №04
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამესამე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №03
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეორე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №02
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეერთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №01
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №42
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №41
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №40
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №39
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №38
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №37
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №36
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №35
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №34
01.25.19 საკრებულოს მეორმოცე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №32
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეცხრამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №31
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთვრამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №30
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეჩვიდმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №29
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთექვსმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №28
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთხუთმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №27
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №26
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეცამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №25
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთორმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №24
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 33
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 32
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 31
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 30
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 29
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 28
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 27
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 26
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N26
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 25
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 24
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 22
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N21
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N20
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N19
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N18
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 23 06/07/2018
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 22 04/07/2018
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 21 20/06/2018
07.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 17 11/07/2018
07.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 16 27/07/2018
06.28.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 27/06/2018
06.28.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N21 20/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N20 14/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N19 11/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N18 05/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N17 23/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 16 08/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N15 07/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N14 30/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუიროს სხდომის ოქმი N13 19/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N12 19/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N11 10/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N10 21/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 09 16/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N07 21/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N08 06/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N06 20/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N05 06/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N04 24/01/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N03 22/01/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N02 15/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N01 09/01/2018
06.20.18 საკრებულოსსხდომის ოქმი N14 12/06/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 13 30/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 12 10/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 11 01/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 10 25/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 09 23/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 08 12/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 07 28/03/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N06 20/03/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 05 28/02/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N04 23/02/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 03 31/01/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 02 24/01/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N01 17/01/2018