03.24.21 მაჟორიტარი დეპუტატის ლევან მეტონიძის ანგარიში 2020 გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 საკრებულოს წევრის მამუკა მეტონიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 საკრებულოს წევრის თენგიზ გელოვნიშვილის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 მაჟორიტარი დეპუტატის ლია გოგოლაძის ანგარიში 2020 გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ელგუჯა გურგენიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 საკრებულოს წევრის გივი ქურციკიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 საკრებულოს წევრის მარინე ჯაფარიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.12.21 ანგარიში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.12.21 მაჟორიტარი დეპუტატის ფიქრია კობახიძის ანგარიში 2020 გაწეული საქმიანობის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2020 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ
12.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატის, ელგუჯა გურგენიძის ანგარიში, 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შსახებ
11.26.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატების ანგარიშები 2018 წლის 1 ნოებრიდან 2019 წლის 1 ნოემბრამდე გაწეული საქმიანობის შსახებ
11.26.19 საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2018 წლის 01 ნოემბრიდან 2019 წლის 15 ოქტომბრამდე გაწეული საქმიანობის შესახებ
02.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში
02.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ანგარიში
02.21.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების მიერ 2018 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები
12.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების ანგარიშები და ოქმები 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შსახებ