03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2020 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2021 წლის 16 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობისათვის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2021 წლის 27 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2021 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N100 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N99 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N98 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზდელო დაწესებულებებზე წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N97 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N96 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N95 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N94 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სპორტული ღონისძიებების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N93 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N92 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს (CEMR) მიერ მიღებულ „ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ ევროპული ქარტიის“ ხელმოწერაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N91 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „გაეროს განვითარების პროგრამასთან საქართველოში (UNDP)“ საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N90 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N89 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N88 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზირებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N87 2020 წლის 02 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 86.11.27.504) ფართობით 455კვ.მ და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N86 2020 წლის 25 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, კობახიძის ქუჩა N7-ში მდებარე შენობის (ს/კ: 86.19.26.005.01.503) პირველ სართულზე 43,59 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ „საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაცია - საქართველოს სკაუტებისთვის“ გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N85 2020 წლის 25 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N84 2020 წლის 28 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 ოქტომბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N83 2020 წლის 28 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N82 2020 წლის 30 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N81 2020 წლის 30 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N80 2020 წლის 30 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
09.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსN79 (08.09.2020) განკარგულება - პრივატიზაციის გეგმაში ცვლილება
09.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N78 (08.09.2020) განკარგულება -საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება
09.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N77 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N76 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N75 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N74 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 2020 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური მაიზერ გუგავასა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს შორის 2017 წლის 30 იანვარს გაფორმებული ქონების პირობებით ნასყიდობის N01 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის შესრულების ვალდებულებისგან გათავისუფლებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N70 2020 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩა N39-ში მდებარე შენობის (ს/კ: 86.19.21.025. 01/514) 150 მ2 ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით სასყიდლიანი იჯარის ფორმით, ა(ა)იპ „ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრისთვის“ გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N69 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პირველი ნახევრის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N68 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2020 წლის პირესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N67 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N66 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N65 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N64 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N63 2020 წლის 26 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N62 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N53 2020 წლის 24 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N61 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N60 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N59 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N58 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N57 2020 წლის 16 ივლისი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N56 2020 წლის 16 ივლისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 თებერვლის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N55 2020 წლის 16 ივლისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N54 2020 წლის 24 ივნისი ქ. ამბროლაური „ქ. ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩა N2-ისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ სკვერების მოსაწყობად პროექტების მოწონების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ივნისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N52 2020 წლის 24 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N51 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური ქ. ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩა N2-ისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ სკვერების მოსაწყობად პროექტების მოწონების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N50 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N49 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 თებერვლის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N48 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N47 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N46 2020 წლის 15 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეთლევში გეოგრაფიული ობიექტისთვის - ქუჩისთვის დავით კირვალიძის სახელის მინიჭების შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N45 2020 წლის 15 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N44 2020 წლის 15 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N43 2020 წლის 15 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N42 2020 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 2020 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 2020 წლის 20 მაისი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 2020 წლის 20 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 38 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი (2020 – 2023 წ.წ.) განვითარების გეგმის (დოკუმენტის) დამტკიცების შესახებ
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 37 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ იწაში მდებარე ბუნებრივი აირის (გაზის) 2 306,21 გრძივი მეტრი მილსადენის (ს/კ 86.00.057), პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „საქორგგაზისთვის“ იჯარის ფორმით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
07.17.20 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 34 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 2020 წლის 13 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გორდა სანიკიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 32 2020 წლის 13 აპრილი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 2020 წლის 25 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 2020 წლის 25 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 29 2020 წლის 04 მარტი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 28 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიც გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 27 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2019 წეიპალიტეტის საკრებულოს ლს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 25 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 24 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 23 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 2020 წლის 21 თებერვალი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 2020 წლის 17 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრებალოში შიდა საუბნო გზების ასფალტირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ“ ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 2020 წლის 07 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 2020 წლის 07 თებერვალი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 2020 წლის 04 თებერვალი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2020 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ამბროლაურში მდებარე ბუნებრივი აირის (გაზის) მილსადენის 9569,69 გრძივი მეტრი, პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „საქორგგაზი“-სთვის იჯარის ფორმით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 86.07.22.163) არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2020 წლის 10 იანვარი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N93 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N92 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N91 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებებზე წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N90 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა საზაფხულო ბანაკის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N89 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N88 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N87 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N86 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სპორტული ღონისძიებების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N85 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურეობრივი სარგებლობის ტრანსპორტისათვის საწვავის განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N84 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N83 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამგზავრო გადაყვანის არსებული სვლა-გეზების ინტენსივობისა და სამგზავრო გადაყვანის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N82 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: 86.03.21.232) არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N81 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N80 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ რეორგანიზაციასა (გამოყოფასა) და გამოყოფის შედეგად ა(ა)იპ „ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ შექმნაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N79 2019 წლის 02 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N78 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N77 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N76 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N75 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N74 2019 წლის 7 ნოემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 2019 წლის 30 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის (01 იანვრიდან 01 ოქტომბრამდე) შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 2019 წლის 25 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 2019 წლის 25 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N70 2019 წლის 17 სექტემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N69 2019 წლის 17 სექტემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N68 2019 წლის 17 სექტემბერი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ ბალანსზე რიცხული ქონების - 3 (სამი) ერთეული ავტობუსის (სახელმწიფო ნომრებით: LIG-203, LIG-204 და LIG-221) ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N67 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N66 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N65 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N64 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N63 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N62 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N61 2019 წლის 08 აგვისტო ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების გადასახური (მეორადი) მასალებით დახმარების სოციალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N60 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის (01 იანვრიდან 01 ივლისამდე) შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N59 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N58 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N57 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N56 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N55 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N54 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N53 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N52 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N51 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N50 2019 წლის 25 ივლისი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, ბრატისლავა-რაჭის ქ.N11-ში მდებარე შენობის (ს/კ: 86.19.22.083) პირველ სართულზე 150 მ2 ფართის, პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრისთვის“ გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
07.31.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N49 2019 წლის 02 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის - ქუჩის სახელდებაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ
07.31.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N48 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდებიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის N117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
07.30.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N47 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ ბალანსზე რიცხული ქონების - 2 (ორი) ერთეული ავტობუსის (სახელმწიფო ნომრებით: LIG – 205 და LIG – 223) ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
07.30.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N46 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, თამარ მეფის ქუჩა N1-ში მდებარე შენობის (ს/კ 86.19.26.015) პირველ სართულზე მდებარე ორი ოთახის (ფართობი: 11.06 მ2და 11.45 მ2) პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ავსტრიის საელჩოს ტექნიკური თანამშრომლობის საკოორდინაციო ოფისისთვის გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
07.24.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N45 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
07.24.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N44 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ივნისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
07.24.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N43 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ივნისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
07.23.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N42 2019 წლის 06 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - 17.08 მ2 მეორადი ლითონის ვიტრაჟის საპრივატიზებო საფასურის შემცირების თაობაზე
07.23.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 2019 წლის 06 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - 60 გრძივი მეტრი დეკორატიული მოაჯირის საპრივატიზებო საფასურის შემცირების თაობაზე
06.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 2019 წლის 29 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობისა და მათი თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 2019 წლის 29 მაისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N38 2019 წლის 29 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ
06.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 2019 წლის 29 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 2019 წლის 08 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჭელიაღელე-თლუღი-ხოტევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების (მრავალწლიანი 2019-2020 წ.წ.) შესყიდვის თაობაზე ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 2019 წლის 08 მაისი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ ბალანსზე რიცხული ქონების (ავტომანქანა „გაზ 53“, სახელმწიფო ნომერი: BXB-569) ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N34 2019 წლის 24 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურეობრივი სარგებლობის ტრანსპორტისათვის საწვავის განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 2019 წლის 24 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 2019 წლის 22 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: 86.11.26.219) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 2019 წლის 22 აპრილი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N29 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის 2018 წლის სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის 2018 წლის სოციალური დაცვის პროგრამის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N27 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 2019 წლის 22 მარტი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N25 2019 წლის 22 მარტი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N24 2019 წლის 13 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობისა და მათი თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N23 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, მდინარე კრიხულის დამცავი ჯებირის მოწყობის II ეტაპის სამუშაოების შესყიდვის ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის ყოველთვიური ხარჯის ზღვრული ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N21 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2018 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.19.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N128 2018 წლის 28 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N127 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N126 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N125 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე მოსწავლეთა წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N124 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, წარჩინებული მოსწავლეების ბანაკში დასვენების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N123 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N122 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N121 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N119 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N46 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N118 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N46 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N117 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდებიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N116 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N115 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N114 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N44 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N113 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N112 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N111 2018 წლის 29 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
01.18.19 განკარგულება N 110 31/10/2018 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ
10.03.18 N109 (26.09.2018) განკარგულება - IV კვარტლის სამუშაო გეგმა
10.03.18 N108 (26.09.2018) განკარგულება - ინფრასტრუქტურული პროეტების მიმდინარეობის შესახებ
10.03.18 N107 (29.08.2018) განკარგულება - ამბროლაურის სერვის-ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N106 (29.08.2018) განკარგულება - ახალი ტრანსპორტის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N105 (29.08.2018) განკარგულება - ტურისტულის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N104 (29.08.2018) განკარგულება - წყალმომარაგების ქსელის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N103 (29.08.2018) განკარგულება - დასუფთავების სამსახურის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N102 (29.08.2018) განკარგულება - ჯანდაცვის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N101 (23.08.2018) განკარგულება - პრივატიზების გეგმაში ცვლილება
10.03.18 N100 (23.08.2018) განკარგულება - საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება
10.03.18 N99 (20.03.2018) განკარგულება - მოსწავლე-ახალგაზრდობის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N98 (23.08.2018) განკარგულება - ტურისტული ცენტრის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N97 (23.08.2018) განკარგულება - კულტურის ცენტრის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N96 (23.08.2018) განკარგულება - საცურაო აუზის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N95 (23.08.2018) განკარგულება - ფალავნის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N92 (03.08.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლა
10.03.18 N92 (03.08.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლა
10.03.18 N91 (25.07.2018) განკარგულება - მგლების რეგულირების ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ
10.03.18 N90 (25.07.2018) განკარგულება - რაჭის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N89 (25.07.2018) განკარგულება - საცურაო აუზის მუშაობის შეფასება
10.03.18 N88 (25.07.2018) განკარგულება - ფალავნის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N87 (25.07.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლის შეფასება
10.03.18 N86 (25.07.2018) განკარგულება - სამხატვრო სკოლის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N85 (25.07.2018) განკარგულება - სამუსიკო სკოლის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N84 (25.07.2018) განკარგულება - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N83 (25.07.2018) განკარგულება - სკოლამდელის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N82 (25.07.2018) განკარგულება - კულტურის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
08.10.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება
07.19.18 განკარგულება N 80 11/07/2018
07.19.18 განკარგულება N 79 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N78 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N77 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N76 27/06/2018
07.17.18 განკარგულება N 75 27/06/2018
07.17.18 განკარგულება N 74 27/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 18/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 18/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 18/06/2018
06.19.18 განკარგულება N70 12/06//2018
06.19.18 განკარგულება N69 30/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 68 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 67 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 66 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 65 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 64 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 63 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 62 10/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 61 10/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 60 01/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 59 01/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 58 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N57 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N56 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N55 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 53 12/04/2018
06.19.18 განკარგულება 52 12/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 54 23/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 51 28/03/2018
06.19.18 განკარგულება N 50 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N49 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 48 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N47 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N46 28/03/2017
06.18.18 განკარგულება N45 28/03/2018
06.18.18 გაანკარგულება N 44 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 43 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 42 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 41 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 40 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N39 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 38 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N37 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 36 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N35 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 34 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 33 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 32 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 31 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N30 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N29 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება 28 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 27 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 26 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N25 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N24 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N23 28/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 22 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 21 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 20 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N18 31/02/2018
06.14.18 განკარგულება N19 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 17 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 16 30/11/2017
06.14.18 განკარგულება N 15 30/11/2017
06.14.18 განკარგულება N 14 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 13 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 12 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 11 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 10 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 09 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N08 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 07 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N06 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 05 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N04 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N03 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N02 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 01 17/01/2018