06.19.18 განკარგულება N70 12/06//2018
06.19.18 განკარგულება N69 30/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 68 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 67 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 66 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 65 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 64 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 63 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 62 10/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 61 10/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 60 01/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 59 01/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 58 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N57 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N56 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N55 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 53 12/04/2018
06.19.18 განკარგულება 52 12/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 54 23/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 51 28/03/2018
06.19.18 განკარგულება N 50 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N49 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 48 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N47 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N46 28/03/2017
06.18.18 განკარგულება N45 28/03/2018
06.18.18 გაანკარგულება N 44 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 43 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 42 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 41 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 40 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N39 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 38 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N37 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 36 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N35 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 34 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 33 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 32 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 31 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N30 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N29 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება 28 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 27 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 26 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N25 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N24 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N23 28/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 22 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 21 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 20 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N18 31/02/2018
06.14.18 განკარგულება N19 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 17 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 16 30/11/2017
06.14.18 განკარგულება N 15 30/11/2017
06.14.18 განკარგულება N 14 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 13 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 12 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 11 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 10 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 09 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N08 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 07 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N06 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 05 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N04 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N03 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N02 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 01 17/01/2018
06.06.18 განკარგულება N1 14/11/2017