ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - ელგუჯა გურგენიძე

T-599770512

elgujagurgenidze@gmail.com