ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება - დირექტორი ეკატერინე კიბაბიძე

ა(ა)იპ ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი - დირექტორი გურამ გორდეზიანი

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალური დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური - დირექტორი ერეკლე დოხნაძე

ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი - დირექტორი თამაზ დაუშვილი

ა(ა)იპ უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა - დირექტორი ნესტან დოხნაძე

ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა - დირექტორი ბონდო სარდანაშვილი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა" - დირექტორი ელიზბარ კობახიძე

ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი - დირექტორი ზვიად გონგაძე

ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი - დირექტორი ლერი გელოვნისვილი

ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი" - დირექტორი ლევან ბარსონიძე

ა(ა)იპ მუნიციპალური წყალმომარაგების მოვლა-სენახვის ცენტრი - დირექტორი როსტომ ბაკურაძე

შპს ,,ამბროლაურის სერვის ცენტრი" - დირექტორი ალექსანდრე მიქიაშვილი

შპს ,,ახალი ტრანსპორტი" - დირექტორი თამაზ აბუთიძე