1) ქ. ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეული - მერის წარმომადგენელი ბაქარ ბაკურაძე (ტელ: 591 10 07 37)

ბაქარ თენგიზის ძე ბაკურაძე დაიბადა  1990 წლის 11 ოქტომბერს ქ. ამბროლაურში. დაამთავრა ამბროლაურის N1 საშუალო სკოლა.

2013 წელს ჩაირიცხა კიევის რეგიონთაშორისო პერსონალის მართვის აკადემიის იურიდიულ ფაკულტეტზე, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.

2017 წლის 24 აპრილიდან მუშაობდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მშენებლობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებლად. 2017 წლის 28 დეკემბრიდან ბაქარ ბაკურაძე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მშენებლობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობიდან - გადაყვანილ იქნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე. 2019 წლის 17 ივლისს ბაქარ ბაკურაძე კონკურსის წესით დაინიშნა ქ.ამბროლაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლად.

არის დაოჯახებული. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

2) ბუგეულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ბუგეული, აბანოეთი, ბარეული, გორისუბანი, ქედისუბანი, ჯვარისა) - მერის წარმომადგენელი ვახტანგ დვალი (ტელ: 551 18 88 13)

 

3) ველევის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ბეთლევი, ველევი, შხივანა, კვირიკეწმინდა) - მერის წარმომადგენელი  გრიგოლ ჩიხრაძე (ტელ: 593 14 20 80)

გრიგოლ გოგიას ძე ჩიხრაძე დაიბადა 1958 წლის 1 მაისს. სკოლის დასრულების შემდეგ სწავლა გააგრძელა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტში (1975-1980წ.წ.) სატყეო მეურნეობის ფაკულტეტზე და მიენიჭა სატყეო მეურნეობის ინჟინრის კვალიფიკაცია.

1980-1985წ.წ. მუშობდა ამბროლაურის სამეურნეობათაშორისო სატყეო მეურნეობაში ტყის დაცვის ინჟინრად. 1985-1989წ.წ. ონის სატყეო მეურნეობაში სოფელ ღების სატყეო უბნის უფროსად. 1989-1996წ.წ. საქ-სოფ. დამზადების სარემონტო სამშენებლო სამმართველოს ცენტრალური საწყობის გამგედ. 1996-2000წ.წ. შ.პ.ს. „ორბის“ გენერალური დირექტორის მოადგილედ. 2000-2002წ.წ. შ.პ.ს. „სხივი 98“-ის წარმოების უფროსად. 2002-2009 წ.წ. შ.პ.ს „ომეგა პლიუსის“ დირექტორად. 2010-2011წ.წ. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თბილისის ეროვნული პარკის რეინჯერად. 2013-2014წ.წ. ამბროლაურის მუნიციპალიტერტის თვითმმართველობის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის დროებით მოვალეობის შემსრულებლად. 2014წ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ველევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შემდგომ ლიკვიდაციის გამო გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან.  2015 წ. იანვრიდან ხელმეორედ დაინიშნა ამმბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის თანამდებობაზე ველევის თემში, ხოლო 2017წ. კი მობილობით გადაყვანილ იქნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე ველევის ადმინისტრაციულ ერთეულში. 

არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ორი  შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

4) ზნაკვის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ზნაკვა, მოტყიარი, საკეცია)  - მერის წარმომადგენელი გია მიქიაშვილი   (ტელ:595 19 65 22)

გია გიორგის ძე მიქიაშვილი დაიბადა 1965 წლის 20 მაისს ამბროლაურში. სკოლის დასრულების შემდეგ  სწავლა გააგრძელა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში  საავტომობილო გზების ფაკულტეტზე და მიენიჭა  ინჟინერ მშენებლის კვალიფიკაცია (1984-1991წ. წ.).

2013 წ.   დაინიშნა ზნაკვის თემის ტერიტორიულ ორგანოში რწმუნებულის თანამდებობაზე და 2014 წ. ლიკვიდაციის გამო გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან. 2015 წ. სამთვიანი გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ დაინიშნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის თანამდებობაზე ზნაკვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხოლო, 2017წ. კი მობილობით გადაყვანილ იქნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე.

არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ორი  შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

5)  იწის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ახალსოფელი, გორი, კრიხი, იწა) - მერის წარმომადგენელი როზა კუბლაშვილი   (ტელ: 599 38 20 92)

როზა ივანეს ასული კუბლაშვილი დაიბადა 1954 წლის 21 მაისს ამბროლაურში.  1974 წელს ჩაირიცხა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ენერგეტიკის  ფაკულტეტზე, რომელც დაამთავრა 1979 წელს  და მიენიჭა ენერგეტიკოსის კვალიფიკაცია. ამავე წელს დაიწყო მუშაობა მძიმრეწელექტრო პროექტში ინჟინრის თანამდებობაზე, შემდეგ უფროსი ინჟინრის წოდებით -1995 წლამდე. 2013 წ.  ივნისის თვიდან  დაინიშნა იწის თემის ტერიტორიულ ორგანოში სპეციალისტის თანამდებობაზე და 2014 წ. ლიკვიდაციის გამო გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან. 2015 წ. ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებული კონკურსის სამივე ეტაპის წარმატებით გავლის შემდეგ დაინიშნა ამბროლაურის მუნიციპალუიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის თანამდებობაზე იწის ადმინისტრაციულ ერთეულში. 2017 წელს კი მობილობით გადაყვანილ იქნა იწის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

6) ლიხეთის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: აბარი, ლიხეთი, ურავი)

7) ნამანევის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: შავრა, თხმორი, ნამანევი, ხონჭიორი) - მერის წარმომადგენელი ვასილ ფოფხაძე     (ტელ: 591 67 39 52)

ვასილ ფოფხაძე  დაიბადა 1968 წლის 27 ნოემბერს ქ. ამბროლაურში. სკოლის დასრულების შემდეგ 1997 წელს ჩაირიცხა საქართველოს სახელმწიფო აგრარულ უნივერსიტეტში. 2015 წლამდე მუშაობდა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის მომსახურების სამხარეო ცენტრში სოციალურ აგენტად.  2019 წლის 01 ოქტომბერს წელს დაინიშნა ნამანევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე. არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და სამი  შვილი. ფლობს კომპიუტერულ პროგრამებს, ქართულ და რუსულ ენებს.

 

8) ნიკორწმინდის ადმინისტრაციული ერთეული - ირაკლი რამინაშვილი (ტელ. 555 12 10 12)

 

9) სადმელის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები:ბოსტანა, კლდისუბანი, სადმელი, ღვიარა) - მერის წარმომადგენელი ელდარ რატიანი (ტელ: 595 00 05 03)

 

10) სხვავის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: სხვავა, ფუტიეთი) - მერის წარმომადგენელი დიმიტრი დავლიანიძე (ტელ: 595 21 36 12)

დიმიტრი რომანის ძე დავლიანიძე დაიბადა 1967 წ. 03 ივლისს ამბროლაურის რაიონის სოფელ სხვავაში. 1984 წ. დაამთავრა ამბროლაურის მეორე საშუალო სკოლა და ამავე წელს ჩაირიცხა თბილისის ინდუსტრიულ-პედაგოგიურ ინსტიტუტში,  მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1992 წ.  

1985-1987წ.წ. მსახურობდა  ქ. მოსკოვში სამხედრო სავალდებულო სამსახურში. 2001 წ.  მუშაობდა სკოლა ინტერნატში დამხმარე მეურნეობის ხელმძღვანელად, პარალელურად ქ. რუსთავის სატყეო მეურნეობაში წამყვან სპეციალისტად, 2014 წ. დაინიშნა სხვავის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულად, ხოლო 2017 წ. 08 დეკემბრიდან მობილობით გადაყვანილ იქნა სხვავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე.

არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

11) ღადიშის ადმინისტრაციული ერთეული ( სოფლები: ბაჯი, პატარა ონი, ტბეთი, ქვედა შავრა, ღადიში) - მერის წარმომადგენელი ალექსანდრე დვალი (ტელ: 599 23 80 93)

ალექსანდრე ანზორის ძე დვალი დაიბადა 1956 წლის 1 ოქტომბერს ამბროლაურში. სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩაირიცხა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ფაკულტეტზე და მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

1980-1991წ.წ. მუშაობდა მშენებლობის სამინისტროს სამუშაოთა მწარმოებლად. 1991-1996წ.წ. წყალტუბოს ცეკავშირის უბნის უფროსად. 1996-2005წ.წ. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის წყალთა მეურნეობის სამმართველოს ინჟინრად. 2008-2015წ.წ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გემგეობის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურში. 2017 წ. დაინიშნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე, შემდგომ  მობილობით გადაყვანილ იქნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ღადიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე.

ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

12) ცახის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: გოგოლათი, ზედა ღვარდია, ქვედა ღვარდია, ცახი) - მერის წარმომადგენელი ფრიდონ სოხაძე (ტელ: 599 55 66 06)

ფრიდონ კარლოს ძე სოხაძე დაიბადა  1966წ. 07 აპრილს ქ. ტყიბულში. სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელა ქ. ქუთაისის საინჟინრო ინსტიტუტში, მრეწველობის ეკონომიკისა და მართვის ფაკულტეტზე, ინჟინერ-ეკონომისტის სპეციალობით, რომელიც დაამთავრა 1999წ.

1996-1998წ. წ. მუშაობდა ამბროლაურის რაიონის სოფელ ცახის გამგეობის თავმჯდომარედ,  1999-2000წ.წ. ქუთაისის „ინტელექტბანკისა“ და „თბილკრედიტბანკის“  ფილიალებში, 2013-2014წ.წ. ცახის თემის რწმუნებულად, ხოლო 2017 წლის 29 დეკემბრიდან მობილობით გადაყვანილ იქნა ცახის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე.

არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

13) წესის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები:მუხლი, წესი) - მერის წარმომადგენელი რამაზ მელაშვილი (ტელ:595 51 59 56) 

რამაზ ბენიამინის-ძე მელაშვილი დაიბადა  1961 წლის 02 სექტემბერს  ქ. ამბროლაურში. 1978 წელს დაამთავრა ამბროლაურის N1 საშუალო სკოლა. სკოლის დამთავრების შემდეგ 1993 წლამდე მუშაობდა რაი-კოოპერატივში. 1993 წლიდან 2003 წლამდე ეწეოდა კომერციულ საქმიანობას. 2003 წელს არჩეულ იქნა სოფელ წესის გამგებლად, რომელიც 2009 წელს  დატოვა პირადი განცხადების საფუძველზე. 2010 წლიდან 2014 წლამდე  მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „აფხაზინტერკონტში“. 2020 წლის 01 აპრილს დაინიშნა წესის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მერის წარმომადგენლად. არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

14) ჭელიაღელის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: აგარა, ტლუღი, უყეში, ჭელიაღელე) - მერის წარმომადგენელი გოჩა აბუთიძე  (ტელ: 599 33 25 37)

გოჩა შაქროს ძე აბუთიძე დაიბადა  1967 წლის 04 სექტემბერს ამბროლაურში. 2002-2007წ.წ. სწავლა გააგრძელა ფილიპე გოგიჩაიშვილის  სახელობის თბილისის იურიდიულ-ეკონომიკურ ინსტიტუტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე და მიენიჭა საფინანსო-საკრედიტო, საბანკო საქმიანობის სპეციალისტის აკადემიური ხარისხი.  

1985-1987წ.წ. მუშაობდა ქ.ქუთაისში ავტოშემკეთებელ ქარხანაში  ბრიგადირად. 1990-1992წ.წ. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მაშველთა სამსახურის უფროსად. 2013-2015 წ.წ.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულად ჭელიაღელის თემში. ხოლო  2017 წ. 04 დეკემბრიდან მობილობით გადაყვანილ იქნა ჭელიაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე.

არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

15) ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: გენდუში, ჟოშხა, ჭრებალო) - მერის წარმომადგენელი შალვა სალუქვაძე          (ტელ: 597 06 12 12)

შალვა ფირანის ძე სალუქვაძე დაიბადა 1988წ.12 ივნისს ქ. თბილისში. 2005წ. დაამთავრა ამბროლაურის სოფ. ჭრებალოს აკაკი წერეთლის სახელობის საშუალო სკოლა და ამავე წელს  ჩაირიცხა  ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალში. 2014 წ. დაამთავრა ქ. ქუთაისის ჰუმანიტარული და სამართლის ინსტიტუტის ეკონომიკური ფაკულტეტი და მიენიჭა განათლების აკადემიური ხარისხი ფინანსების და კრედიტების სპეციალობით.

2015წ. დაინიშნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლად ჭრებალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხოლო 2017წ.  08 დეკემბრიდან მობილობით გადაყვანილ იქნა ჭრებალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანმადებობაზე.

არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

 

16) ჭყვიშის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ჭყვიში, ქვიშარი) - მერის წარმომადგენელი ზინაიდა ჯინჭარაძე (ტელ: 599 32 99 31) 

ზინაიდა ალექსანდრეს ასული ჯინჭარაძე დაიბადა 1969წ. 04 თებერვალს ამბროლაურში. სკოლის დამთავრების შემდეგ 1991-1997წ.წ. სწავლა გააგრძელა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და მიენიჭა ფილოლოგის, ქართული ენისა დალიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

1990-1995წ.წ. მუშაობდა ამბროლაურის რაიონის სოფელ ჭყვიშის არასრულ საშუალო სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად, 2000-2006 წ.წ. ქ.ქუთაისის 37-ე საჯარო სკოლაში პედაგოგად. 2013-2014 წ.წ.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულად ჭყვიშის თემში. 2015-2017წ.წ.გამგებლის წარმომადგენლის თანამდებობაზე ჭყვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხოლო 2017 წლის 04 დეკემბრიდან მობილობით გადაყვანილ იქნა ამავე ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე.  

ფლობს ქართულ და გერმანულ ენებს.

 

17) ხვანჭკარის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ჩორჯო, I-II ტოლა, ხვანჭკარა)- მერის წარმომადგენელი გიორგი ტყეშელაშვილი (ტელ: 599 10 06 50)

 

18) ხიდიკრის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: კვაცხუთი, ხიმში) - მერის წარმომადგენელი მაია ჯაფარიძე (ტელ: 599 11 16 45)

მაია ოთარის ასული ჯაფარიძე დაიბადა 1961 წ. 18 აპრილს ამბროლაურში. სკოლის დამთავრების შემდეგ 1980-1985წ.წ. სწავლა გააგრძელა მოსკოვის კოოპერატიულ ინსტიტუტში  სამრეწველო საქონელმცოდნეობისა და ვაჭრობის ეკონომიკის სპეციალობაზე და მიენიჭა საქონელმცოდნის კვალიფიკაცია.  

2005-2009წ.წ. მუშაობდა  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჯოს საშუალო სკოლაში ბუღალტრად. 2016 წლიდან მუშაობდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხიდიკრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სპეციალისტის თანამდებობაზე, ხოლო 2017წ. დაინიშნა წარმომადგენლის თანამდებობაზე, ამავე წელს მობილობით გადაყვანილ იქნა ხიდიკრის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლად. 

არის დაოჯახებული, ჰყავს ორი შვილი. ფლობს ქართულ და  რუსულ  ენებს.

 

19) ხოტევის ადმინისტრაციული ორგანო (სოფლები: სხარტალი, წკადისი, ხოტევი) - მერის წარმომადგენელი მიხეილ კობახიძე         (ტელ: 599 97 04 61)

მიხეილ ლევანის ძე კობახიძე დაიბადა 1964 წ.  29 მაისს  ამბროლაურში. 1988-1993წ.წ. სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქონელმცოდნეობა და სასურსათო საქონლით ვაჭრობის  სპეციალობაზე და მიენიჭა უმაღლესი საქონელმცოდნის კვალიფიკაცია.

2015 წ. დაინიშნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის თანამდებობაზე ხოტევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხოლო 2017წ. 05 დეკემბერიდან მობილობით გადაყვანილ იქნა ხოტევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანამდებობაზე. 

არის დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.