• ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - აპარატის უფროსი-რობიზონ ჭელიძე. ( ტელ. 599 22 37 90)
  • ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  აპარატის უფროსის მოადგილი-ეკატერინე ჭიჭინაძე. (ტელ.595 72 04 92)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საკრებულოს  აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება:

  • განყოფილების უფროსი-მარიამ კახეთელიძე (ტელ. 599 77 51 91)
  • მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-სალომე დარახველიძე (ტელ. 577 60 67 07)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საკრებულოს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება:

  • განყოფილების უფროსი-სოფიო ხიდურელი (ტელ. 595 55 21 91)
  • პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ანა მურუსიძე (ტელ. 599 55 29 27)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება;

  • განყოფილების უფროსი-ნანა აბუთიძე (ტელ. 595 27 21 15)
  • პირველი კატეგორიის უპროსი სპეციალისტი-რიტა კვინიკაძე (ტელ 591 24 03 87)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილება:

  • განყოფილების უფროსი-თეონა ღუდუმიძე (ტელ.. 555 56 86 91)
  • პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ნინო თომაძე (ტელ. 591 93 02 47)
  • პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი-მაია ფოფხაძე (ტელ. 599 70 25 09)