• ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - აპარატის უფროსი-რობიზონ ჭელიძე.
  • ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  აპარატის უფროსის მოადგილი-ეკატერინე ჭიჭინაძე.

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საკრებულოს  აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება:

  • განყოფილების უფროსი-მარიამ კახეთელიძე
  • მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-სალომე დარახველიძე

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საკრებულოს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება:

  • განყოფილების უფროსი-სოფიო ხიდურელი;
  • პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ანა მურუსიძე;

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება;

  • განყოფილების უფროსი-ნანა აბუთიძე;
  • პირველი კატეგორიის უპროსი სპეციალისტი-რიტა კვინიკაძე;

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილება:

  • განყოფილების უფროსი-თეონა ღუდუმიძე;
  • პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ნინო თომაძე;
  • პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი-მაია ფოფხაძე;