ასლან საგანელიძე   - საკრებულოს თავმჯდომარე

ელგუჯა გურგენიძე - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

მარინე ჯაფარიძე - სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

ლია გოგოლაძე - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი ლაიშვილი - სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

დავით გოგსაძე - ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარე

თენგიზ გელოვნიშვილი - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

დავითი ხუციშვილი - ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო' თავმჯდომარე

ზაალი მეტრეველი - ფრაქციის „ქართული ოცნება-კონსერვატორები" თავმჯდომარე

ლევან მეტონიძე -  ფრაქციის „ქართული ოცნება-მრეწველები" თავმჯდომარე

ამირან ლომთაძე - ფრაქციის „ამბროლაური" თავმჯდომარე

გივი ქურციკიძე - ფრაქციის „ერთობა" თავმჯდომარე