ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახურის უფროსი

მიხეილ დალაქიშვილი

ტელ: 599 020962

მიხეილ გარის ძე დალაქიშვილი დაიბადა ქ. ამბროლაურში 1981 წლის 02 თებერვალს. დაამთავრა ამბროლაურის N2 საშუალო სკოლა და ჩაირიცხა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 2010წ. და მიენიჭა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ფიზიკური ინფორმატიკის სპეციალობით.

მუშაობდა კომპანია „სპან ფიშინგ ინდუსტრიში“; შ.ს.ს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში; 2014 წლიდან ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსად, ხოლო 2017 წელს მობილობით გადაყვანილ იქნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის ხელმძღვანელად.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახურის დებულება

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3852874