ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი

მერაბ გეწაძე

ტელ: 599 226803

მერაბ  მიხეილის ძე გეწაძე დაიბადა 1963 წლის 2 იანვარს ამბროლაურში. სკოლის დასრულების შემდეგ   1981 წ. ჩაირიცხა საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1986 წ. და მიენიჭა ინჟინერ მექანიკოსის კვალიფიკაცია.

1986-1991წ.წ. მუშაობდა აგროსამრეწველო გაერთიანების ინჟინერ-მექანიკოსად; 1991-1995წ.წ. იწის თემის საკრებულოს გამგებლად; 1995-2007წ.წ. ავტოსატრანსპორტო საწარმო-სახმელეთო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსად; 2007-2012წ.წ. დაკავებული იყო კერძო ბიზნესით; 2010-2014წ.წ. მუშაობდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად, კომისიის თავმჯდომარედ; 2014წ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსად; 2017წ. კი მობილობით გადაყვანილ იქნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე.

არის დაოჯახებული. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულება

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3852831?publication=0