06.12.17 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია ქალაქ ამბროალურში გამსახურდიას ქუჩაზე აგრარული ბაზრის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას ერთიანი პროექტრის შესაბამისად კომერციული ობიექტის სამშენებლოდ

06.12.17 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია ქალაქ ამბროალურში გამსახურდიას ქუჩაზე აგრარული ბაზრის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას ერთიანი პროექტრის შესაბამისად კომერციული ობიექტის სამშენებლოდ

06.12.17 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია ქალაქ ამბროალურში გამსახურდიას ქუჩაზე აგრარული ბაზრის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას ერთიანი პროექტრის შესაბამისად კომერციული ობიექტის სამშენებლოდ

06.12.17 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია ქალაქ ამბროალურში გამსახურდიას ქუჩაზე აგრარული ბაზრის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას ერთიანი პროექტრის შესაბამისად კომერციული ობიექტის სამშენებლოდ

06.12.17 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია ქალაქ ამბროალურში მახალსიანის ქუჩაზე არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას კომერციული ობიექტის სამშენებლოდ

06.12.17 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია ქალაქ ამბროალურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას კომერციული ობიექტის სამშენებლოდ

06.12.17 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია ქალაქ ამბროალურში მახალდიანის ქუჩაზე არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას კომერციული ობიექტის სამშენებლოდ

06.12.17 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია ქალაქ ამბროალურში მახალდიანის ქუჩაზე არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას კომერციული ობიექტის სამშენებლოდ

04.11.17 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩა ჩიხი N1

07.11.16 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია მეორადი მოხმარების მიზნით ალუმინის ტალღოვანი ფურცელი 50 ერთეული.ერთეულის ზომა 1.96X1.1=2.156 კვ.მ

07.11.16 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია მეორადი მოხმარების მიზნით ალუმინის ტალღოვანი ფურცელი 50 ერთეული.ერთეულის ზომა 1.96X1.1=2.156 კვ.მ

04.06.16 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 86. 19. 28. 086) მდებარეობს ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ფართობით 15 კვ.მ.

04.06.16 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 86. 19. 24. 036) მდებარეობს ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭის ქუჩაზე ფართობით 50 კვ.მ.

04.06.16 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 86. 19. 22. 001) მდებარეობს ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭის ქუჩაზე N44-ში ფართობით 50 კვ.მ .

04.06.16 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 86. 19. 28. 087) მდებარეობს ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ფართობით 120 კვ.მ ამბროლაური-ალპანა-ქუთაისის ცენტრალურ მაგისტრალის მიმდებარედ.

04.06.16 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 86. 19. 28. 071) მდებარეობს ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ფართობით 1000 კვ.მ ამბროლაური-ალპანა-ქუთაისის ცენტრალურ მაგისტრალის მიმდებარედ.

04.06.16 არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 86. 19. 28. 072) მდებარეობს ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ფართობით 1001 კვ.მ ამბროლაური-ალპანა-ქუთაისის ცენტრალურ მაგისტრალის მიმდებარედ. ტერიტორია ვარგისია შენობის(შენობების) განსათავსებლად.

04.06.16 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია მეორადი მოხმარების მიზნით ალუმინის ტალღოვანი ფურცელი 60 ერთეული. ერთეულის ზომა 1.96X1.1=2.156 კვ.მ

04.06.16 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია მეორადი მოხმარების მიზნით ალუმინის ტალღოვანი ფურცელი 50 ერთეული.ერთეულის ზომა 1.96X1.1=2.156 კვ.მ

04.06.16 საპრივატიზებოდ წარმოდგენილია მეორადი მოხმარების მიზნით ალუმინის ტალღოვანი ფურცელი