07.23.19 სოფელ ქვიშარში ,,ღოღელიანების უბანში" უსახელო ხევზე ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები.
07.23.19 სოფელ პირველ ტოლაში „ბჟოლების უბანში“ სანიაღვრე არხის და ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები
07.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები
06.13.19 ,,სოფელ სადმელში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები"
06.13.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხის გზის რეაბილიტაციის (გაგრძელება) სამუშაოების შესყიდვა
06.13.19 ბუგეულის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
06.13.19 სოფ. თხმორში თეთრღელეზე და ყვირილაზე რ/ბეტონის ბოგირების მოწყობის და შავღელეზე და შაშვისწყალზე რ.ბეტონის ბოგირების რეაბილიტაციის სამუშაოები.
06.13.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხში, სოფელ ზემო კრიხში და სოფელ ბარეულში ხის ფანჩატურების (ზომით 5000X3000 მმ) მოწყობის სამუშაოები.
06.13.19 ქალაქ ამბროლაურში გურგენიძის ქუჩის მეორე რიგის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
06.13.19 სოფელ ხვანჭკარაში ღელეზე რ/ბ ბოგირის მოწყობის სამუშაოები.
06.13.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში სპორტული მოედნის (ზომით 30X15) მოწყობის სამუშაოები.
06.13.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხის გზის რეაბილიტაციის (გაგრძელება) სამუშაოების შესყიდვა
06.13.19 ჭელიაღელის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები
06.13.19 სოფ. თხმორში დაჩიბერიძეების უბნის წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოები
06.13.19 ,,სოფელ სადმელში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები"
04.03.19 ჭელიაღელის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები
04.03.19 ქვიშარის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები
04.03.19 ბუგეულის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები.
04.03.19 ქალაქ ამბროლაურში 05 ქუჩის და 02 ჩიხის და იაკობ გოგებაშვილის ქუჩის 01 და 02 ჩიხების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხეთში სპორტული მოედნის (ზომით 30X15=450 კვ.მ) მოწყობის სამუშაოები
04.03.19 სოფ. ხვანჭკარაში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის (ზომით 30X18,5=555კვ.მ) რეაბილიტაციის სამუშაოები.
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (სოფელი ხვანჭკარა) გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
04.03.19 ჩიხების საგზაო სამოსის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხის რეაბილიტაციის (გაგრძელება) სამუშაოები.
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (სოფელი ხვანჭკარა) გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში სპორტული მოედნის (ზომით 30X15) მოწყობის სამუშაოები.
04.03.19 ქალაქ ამბროლაურში სტადიონის მოწყობის მესამე რიგის სამუშაოები
04.03.19 ქალაქ ამბროლაურში აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის, ბრატისლავა რაჭის ქუჩის 08 ჩიხის, 03 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების, 04 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების და 05 ქუჩის 01 ჩიხის საგზაო სამოსის ცემენტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები
04.03.19
04.03.19 სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა
04.03.19 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის“ შედგენის მომსახურების შესყიდვა
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები
04.03.19 “სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნები”-ს შესყიდვა
01.23.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭრებალოში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის ს/კ 86.07.22.163 დემონტაჟი
01.23.19 ქ. ამბროლაურში მდინარე კრიხულაზე დამცავი კედლის მოწყობის მეორე ეტაპის სამუშაოები
01.23.19 ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 01 ჩიხის, აღმაშენებლის ქუჩის 02 ჩიხის, გამსახურდიას ქუჩის 02 ჩიხის, გამსახურდიას ქუჩის 05 ჩიხის, ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის 06 ჩიხის, ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის 07 ჩიხის და 01 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების საგზაო სამოსის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები
01.23.19 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიშის სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის“ შედგენის მომსახურების შესყიდვა
01.23.19 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებებზე მოსწავლეთა წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა
09.20.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოსტანაში არსებული ყოფილი კლუბ-კანტორის სენობის პირველ სართულზე მდებარე 230 კვ.მ ფართი
09.05.18 ქალაქ ამბროლაურში კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ არსებული ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
09.05.18 ქალაქ ამბროლაურში მდებარე საცურაო აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
09.05.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ამბროლაურში მდებარე საცურაო აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
07.24.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სხვავაში ყოფილი კლუბ-კანტორის ნანგრევი
06.06.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნიკორწმინდაში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული ოთახი 18 კვ.მ
06.06.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 და N2
05.28.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 და N2
09.22.17 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი ფენის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება
08.10.17 ქალაქ ამბროლაურში კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ არსებული ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
08.10.17 ქუჩის ტრენაჟორებისათვის (ქალაქის ხუთ სხვადასხვა ადგილზე) ფანჩატურისა და კაუჩუკის რბილსაფარიანი მოედნის მოწყობა
08.10.17 ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ოთხკუთხა ლითონის ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები
08.10.17 ბრატისლავა-რაჭის ქუჩა N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
07.06.17 ქალაქ ამბროლაურში ფეხბურთის სტადიონის მშენებლობის სამუშაოები
06.20.17 ქალაქ ამბროლაურში საბავშვო ბაღის შენობის I რიგის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
06.20.17 ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის მხრიდან ქალაქის შემოსასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები
05.04.17 ქ. ამბროლაურში აღმაშენებლის ქ N24-ში მდებარე შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები
05.04.17 ქ.ამბროლაურში ბრატისლავა რაჭის #26-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის გადახურვის ფილისა და საგზაო სამოსის მოწყობა
05.04.17 ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა -რაჭის #29-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
05.04.17 ქ. ამბროლაურის ექვთიმე აღმსარებლის ქუჩის, გურგენიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის 01 შესახვევის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
04.20.17 ქალაქ ამბროლაურში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოები
04.11.17 ქალაქ ამბროლაურის დახურული სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია
04.11.17 ღია ცის ქვეშ მოსაწყობი ტრენაჟორების შესყიდვა
04.11.17 ლითონის ფანჩატურის მოწყობა
04.04.17 ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა რაჭის #29 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
04.04.17 ქალაქ ამბროლაურის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
03.31.17 ქალაქ ამბროლაურის ვაჟა-ფშაველას, კოსტავას, რუსთაველისა და ხუციშვილის ქუჩების მიმდებარე ჩიხების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
02.21.17 ქალაქ ამბროლაურში ღია ცის ქვეშ მოსაწყობი სპორტული ინვენტარის(ტრენაჟორები) შესყიდვა
02.21.17 ქალაქ ამბროლაურში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა