09.15.21 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზნაკვაში ფანჩატურის და წყაროს მოწყობის სამუშაოები“
09.15.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, შაორის წყალსაცავთან, ღია საცერემონიო არეალის მოწყობის სამუშაოები.
09.15.21 სოფელ სადმელში ფანჩატურის და წყაროს მოწყობის სამუშაოები
09.06.21 ქალაქ ამბროლაურში მახალდიანის ქუჩის მიმდებარე სანაპიროს კეთილმოწყობის სამუშაოები
09.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წესში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები
09.06.21 სოფ. სადმელში ახალ დასახლებაში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
08.18.21 სოფ. ჟოშხაში გზის დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოები
08.18.21 სოფელ სადმელში ფანჩატურის და წყაროს მოწყობის სამუშაოები
08.18.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ხოტევში ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები
08.18.21 ქ. ამბროლაურში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები
07.29.21 სოფლის წყალმომარაგების სისტემებისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა
07.29.21 სოფელ ბუგეულის საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები
07.14.21 ქ. ამბროლაურში კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ მდ.კრიხულას სანაპიროზე სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული როლის გაზრდის მიზნით მრავალფუნქციური ცენტრის მშენებლობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.
07.12.21 ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარე სკვერის მოწყობის სამუშაოები.
06.25.21 სოფელ კვირიკეწმინდის (მესხების უბნის) წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები წყალსაქაჩი სადგურების გამოყენებით.
06.25.21 ქ. ამბროლაურში დახურულ სპორტულ დარბაზთან, დაზიანებული ბეტონის კედლისა და გზის საფარის აღდგენის სამუშაოები.
06.25.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორის ცენტრამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
06.25.21 ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარე სკვერის მოწყობის სამუშაოები
06.25.21 სოფ. ხოტევში რკ/ბეტონის ანაკრები სანიაღვრე არხების მოწყობის I რიგის სამუშაოები
06.25.21 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება
06.25.21 "ქ.ამბროლაურში გამსახურდიას ქუჩაზე-აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები“
06.25.21 სოფელ ლიხეთის კანთელაძეების უბნის ტექნიკური წყლით წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები
06.25.21 „სოფ. ხიმშში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა"
06.25.21 სოფელ კაჩაეთში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
06.17.21 სოფელ ზედა შავრაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
06.17.21 სოფ. ხოტევში რკ/ბეტონის ანაკრები სანიაღვრე არხების მოწყობის I რიგის სამუშაოები
06.11.21 „სოფ. ხიმშში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა"
06.11.21 სოფელ გორის ცენტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
06.11.21 "ქ.ამბროლაურში გამსახურდიას ქუჩაზე-აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები“
06.11.21 „სოფელ ურავის სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები"
06.11.21 ქ. ამბროლაურში დახურულ სპორტულ დარბაზთან, დაზიანებული ბეტონის კედლისა და გზის საფარის აღდგენის სამუშაოები
06.09.21 ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარე სკვერის მოწყობის სამუშაოები
06.08.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ,,სოფ. ნიკორწმინდის, სოფ. პირველი ტოლის, სოფ. სადმელის, სოფ. ჟოშხა-გენდუშის, სოფ. ღვიარის, სოფ. ლიხეთის, სოფ. ძირაგეულის, სოფ. ხოტევის, სოფ. წესის, სოფ. იწის, სოფ. ზნაკვის, სოფ. სხვავის სასოფლო გზების საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების“ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენა
06.03.21 სოფელ კაჩაეთში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
06.02.21 სოფელ საკეციის (მიქიაშვილების უბნის) წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
06.02.21 სოფელ ლიხეთის კანთელაძეების უბნის ტექნიკური წყლით წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები
06.02.21 სოფელ ზემო კრიხის წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
06.02.21 სოფელ კვირიკეწმინდის (მესხების უბნის) წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები წყალსაქაჩი სადგურების გამოყენებით.
05.24.21 სოფ. წესში ,,ღორღავას“ უბნის სანიაღვრე არხის მოწყობის II რიგის სამუშოები
05.24.21 სოფ. ხოტევში რკ/ბეტონის ანაკრები სანიაღვრე არხების მოწყობის I რიგის სამუშაოები
05.24.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ,,სოფელ ჭყვიშში საუბნო გზების (მეორე ეტაპი) რეაბილიტაციის სამუშაოები".
05.24.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები
05.24.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაცხუთის საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
04.07.21 სოფ.ძირაგეულში ჯაფარიძეების უბნის, სოფ.კვაცხუთში ომანიძეების უბნის და სოფ. ბუგეულში საუბნო ქსელის მოვლა-შენახვის სამუშაოები
03.10.21 ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის კეთილმოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოები
03.10.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაცხუთის საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
03.10.21 სოფელ ხვანჭკარაში სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
02.16.21 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებებზე წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა
02.16.21 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება
02.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განცხადებებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების მომსახურება.
02.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის მომსახურება
11.03.20 სოფელ კვირიკეწმინდაში მესხების უბანის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის, სოფელ ბაჯის სვანიძეების უბნის დამატებითი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის, სოფელ ლიხეთის კანთელაძეების უბნის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
11.03.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ,,სოფ. კვაცხუთის, სოფ. ხვანჭკარის, სოფ. კლდისუბნის, სოფ. კაჩაეთში შიდა საუბნო გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენაზე.
10.29.20 სადეზინფექციო მომსახურებები
10.19.20 ,,ქალაქ ამბროლაურში გურგენიძის ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები"
10.19.20 სოფელ ლიხეთში ბეშიძეების უბნის წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
10.19.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა.
10.01.20 ,,ქალაქ ამბროლაურში გურგენიძის ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები"
10.01.20 სოფელ ლიხეთში ბეშიძეების უბნის წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
10.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაჩაეთში ფანჩატურის მოწყობის, ასევე სოფელ ჯვარისაში ფანჩატურის და წყაროს მოწყობის სამუშაოები
10.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაჯში სპორტული მოედნის (ზომით24X12=288კვ.მ) მოწყობის პირველი რიგის სამუშაოები.
09.24.20 სოფ. ველევში (გელბახიანების უბანი) და სოფ.ხიმში (პეპელა ღელეზე) რ/ბ ბოგირების სოფ. ხიმშში (არჩვაძეების უბანი) სანიაღვრე არხების და სოფ. შხივანაში ცემენტობეტონის გზის მოწყობის სამუშაოები
09.24.20 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარაონში დვალგაგოშიძეების უბანში არსებულ წყაროზე რ/ბეტონის როფის და სოფელ ბუგეულში (კობახიძეების უბანში) მილხიდის მოწყობის, ასევე სოფელ ჟოშხაში გზის გასწვრივ დამცავი ბეტონის კედლის, გზის საყრდენი გაბიონის, არსებული ბოგირის რეაბილიტაციისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები“
09.24.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ,,მდ კრიხულაზე და მდ ხოტეურაზე ნაპირდამცავ ნაგებობების და სოფ ველევი შხივანას დამაკავშირებელ გზაზე ბოგირის რეაბილიტაციის სამუშაოები"-ს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
09.24.20 ქალაქ ამბროლაურში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო სამუშაოები
09.24.20 სოფ. სადმელში ოშხერლების უბანში (ოშხერელი კახაბერის სახლის მიმდებარედ) და კერესელიძეების უბანში გზის გასწვრივ დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა
09.24.20 ქ. ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას VI ჩიხში საკანალიზაციო ქსელისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
09.24.20 სოფელ ბუგეულში ზედა დვლების უბანში წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები
09.24.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორში სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გაბიონის ყუთებით საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები
08.17.20 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭყვიშის გზის საფარის მეორე ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოების“ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შედგენა
08.10.20 ქალაქ ამბროლაურში მახალდიანის ქუჩის მიმდებარე სანაპიროს კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
08.10.20 სოფელ ქვედა ღვარდიის წყალსადენის სამარაგო ავზის მოწყობის სამუშაოები
08.10.20 "სოფელ სხვავაში და სოფელ თხმორში რ/ბეტონის ბოგირებისა და ქ.ამბროლაურში გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩაზე, გზის გასწვრივ დამცავი ლითონის ბაგირის მოწყობის სამუშაოები"
08.10.20 სოფელ ღვიარაში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები
07.28.20 "ქ. ამბროლაურში გამსახურდიას ქუჩის მე-3 ჩიხში ასევე ქუჩის მიმდებარედ (გოგებაშვილის პირველი შესახვევიდან გამსახურდიამდე და გოგებაშვილის ქუჩის დასაწყისში) და ხვანჭკარის ქუჩის მიმდებარედ (სპორტკომპლექსის) სანიაღვრე ქსელის მოწყობის და დვლის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩამდე დამაკავშირებელი გზის გასწვრივ, გზის დამცავი ბაგირისა და ბეტონის კედლის მოწყობის სამუშაოები
07.28.20 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კვირიკეწმინდაში და სოფელ ხვანჭკარაში ფანჩატურების მოწყობის სამუშაოები"
07.28.20 სოფელ იწაში გაბიონის ყუთებით საყრდენი კედლის და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
07.28.20 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ტოლაში (ავალიანების უბანი) სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები"
07.28.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ აგარაში გზის გასწვრივ დამცავი რ/ბ კედლის, სოფელ თლუღში გზის და დამცავი გაბიონის კედლის მოწყობის სამუშოები
07.23.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები
07.23.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ხვანჭკარაში რ/ბ ბოგირის, სოფელ ჩორჯოში ბეტონის გზისა და გზის გასწვრივ დამცავი რ/ბ კედლების მოწყობის სამუშოები
07.23.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში სანიაღვრე არხის, სოფ.ნიკორწმინდაში გზისა და გზის გასწვრივ რ/ბ კედლის მოწყობის სამუშოები
07.23.20 სოფელ წესში გზის გასწვრივ რ/ბ კედლების და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშოები
06.08.20 ,სსიპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის: სოფ.ლიხეთის, სოფელ წესის და სოფელ კვაცხუთის საჯარო სკოლებში საპირფარეშოს სველი წერტილების და მისასვლელი ბილიკების მოწყობის სამუშაოები“.
06.08.20 ,სსიპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის: სოფ.ჩორჯოს და სოფ. პატარაონის საჯარო სკოლებში საპირფარეშოს სველი წერტილების, მისასვლელი ბილიკების და სოფელ ხვანჭკარის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოში მისასვლელი ბილიკის მოწყობის სამუშაოები“
06.08.20 ესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ,,სსიპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის: სოფ.ჭელიაღელის და სოფ. ველევის საჯარო სკოლებში საპირფარეშოს სველი წერტილების, მისასვლელი ბილიკების და სოფელ თლუღის საჯარო სკოლის საპირფარეშოში მისასვლელი ბილიკის, გარე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები“
04.06.20 „ქალაქ ამბროლაურში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები“
03.09.20 ქ. ამბროლაურში მდებარე ტაძრისა და კოშკის განათების მოწყობის სამუშაოები
02.27.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ,,სოფელ პატარაონში წყალსადენის რეაბილიტაცია"
02.27.20 ქალაქ ამბროლაურში ჭავჭავაძის ქუჩის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები
02.17.20 ქალაქ ამბროლაურის N2 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები
02.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუგეულის საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები
02.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრებალოს საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები
02.12.20 სოფელ ჭელიაღელეში წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოები
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაცხუთში წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოები
02.10.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების თოვლისაგან წმენდის სამუშაოები.
02.10.20 მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული ავტომობილების რეცხვის მომსახურება
02.10.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისათვის სხვადასხვა საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა.
02.10.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
02.10.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ,,სოფელ პატარაონში წყალსადენის რეაბილიტაცია".
02.10.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ,,სოფელ პატარაონში წყალსადენის რეაბილიტაცია".
02.10.20 სოფ. ჟოშხაში წყალსადენის მთავარი მაგისტრალის შეცვლის სამუშაოები
02.10.20 სოფელ აბარში წყლის რეაბილიტაცია
02.10.20 სოფელ ბუგეულის დვლების უბანში, საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები
07.23.19 სოფელ ქვიშარში ,,ღოღელიანების უბანში" უსახელო ხევზე ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები.
07.23.19 სოფელ პირველ ტოლაში „ბჟოლების უბანში“ სანიაღვრე არხის და ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები
07.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები
06.13.19 ,,სოფელ სადმელში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები"
06.13.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხის გზის რეაბილიტაციის (გაგრძელება) სამუშაოების შესყიდვა
06.13.19 ბუგეულის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
06.13.19 სოფ. თხმორში თეთრღელეზე და ყვირილაზე რ/ბეტონის ბოგირების მოწყობის და შავღელეზე და შაშვისწყალზე რ.ბეტონის ბოგირების რეაბილიტაციის სამუშაოები.
06.13.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხში, სოფელ ზემო კრიხში და სოფელ ბარეულში ხის ფანჩატურების (ზომით 5000X3000 მმ) მოწყობის სამუშაოები.
06.13.19 სოფელ ხვანჭკარაში ღელეზე რ/ბ ბოგირის მოწყობის სამუშაოები.
06.13.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში სპორტული მოედნის (ზომით 30X15) მოწყობის სამუშაოები.
06.13.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხის გზის რეაბილიტაციის (გაგრძელება) სამუშაოების შესყიდვა
06.13.19 ჭელიაღელის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები
06.13.19 სოფ. თხმორში დაჩიბერიძეების უბნის წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოები
06.13.19 ,,სოფელ სადმელში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები"
04.03.19 ჭელიაღელის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები
04.03.19 ქვიშარის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები
04.03.19 ბუგეულის სპორტულ მოედანზე (ზომით 36X18=648 კვ.მ) ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები.
04.03.19 ქალაქ ამბროლაურში 05 ქუჩის და 02 ჩიხის და იაკობ გოგებაშვილის ქუჩის 01 და 02 ჩიხების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხეთში სპორტული მოედნის (ზომით 30X15=450 კვ.მ) მოწყობის სამუშაოები
04.03.19 სოფ. ხვანჭკარაში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის (ზომით 30X18,5=555კვ.მ) რეაბილიტაციის სამუშაოები.
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (სოფელი ხვანჭკარა) გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
04.03.19 ჩიხების საგზაო სამოსის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრიხის რეაბილიტაციის (გაგრძელება) სამუშაოები.
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (სოფელი ხვანჭკარა) გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში სპორტული მოედნის (ზომით 30X15) მოწყობის სამუშაოები.
04.03.19 ქალაქ ამბროლაურში სტადიონის მოწყობის მესამე რიგის სამუშაოები
04.03.19 ქალაქ ამბროლაურში აღმაშენებლის ქუჩის I ჩიხის, ბრატისლავა რაჭის ქუჩის 08 ჩიხის, 03 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების, 04 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების და 05 ქუჩის 01 ჩიხის საგზაო სამოსის ცემენტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები
04.03.19
04.03.19 სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა
04.03.19 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის“ შედგენის მომსახურების შესყიდვა
04.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები
04.03.19 “სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნები”-ს შესყიდვა
01.23.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭრებალოში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის ს/კ 86.07.22.163 დემონტაჟი
01.23.19 ქ. ამბროლაურში მდინარე კრიხულაზე დამცავი კედლის მოწყობის მეორე ეტაპის სამუშაოები
01.23.19 ქალაქ ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 01 ჩიხის, აღმაშენებლის ქუჩის 02 ჩიხის, გამსახურდიას ქუჩის 02 ჩიხის, გამსახურდიას ქუჩის 05 ჩიხის, ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის 06 ჩიხის, ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის 07 ჩიხის და 01 ქუჩის 01 და 02 ჩიხების საგზაო სამოსის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები
01.23.19 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიშის სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის“ შედგენის მომსახურების შესყიდვა
01.23.19 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებებზე მოსწავლეთა წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა
09.20.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოსტანაში არსებული ყოფილი კლუბ-კანტორის სენობის პირველ სართულზე მდებარე 230 კვ.მ ფართი
09.05.18 ქალაქ ამბროლაურში კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ არსებული ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
09.05.18 ქალაქ ამბროლაურში მდებარე საცურაო აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
09.05.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ამბროლაურში მდებარე საცურაო აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
07.24.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სხვავაში ყოფილი კლუბ-კანტორის ნანგრევი
06.06.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნიკორწმინდაში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული ოთახი 18 კვ.მ
06.06.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 და N2
05.28.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 და N2
09.22.17 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი ფენის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება
08.10.17 ქალაქ ამბროლაურში კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ არსებული ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
08.10.17 ქუჩის ტრენაჟორებისათვის (ქალაქის ხუთ სხვადასხვა ადგილზე) ფანჩატურისა და კაუჩუკის რბილსაფარიანი მოედნის მოწყობა
08.10.17 ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ოთხკუთხა ლითონის ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები
08.10.17 ბრატისლავა-რაჭის ქუჩა N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
07.06.17 ქალაქ ამბროლაურში ფეხბურთის სტადიონის მშენებლობის სამუშაოები
06.20.17 ქალაქ ამბროლაურში საბავშვო ბაღის შენობის I რიგის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
06.20.17 ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის მხრიდან ქალაქის შემოსასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები
05.04.17 ქ. ამბროლაურში აღმაშენებლის ქ N24-ში მდებარე შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები
05.04.17 ქ.ამბროლაურში ბრატისლავა რაჭის #26-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის გადახურვის ფილისა და საგზაო სამოსის მოწყობა
05.04.17 ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა -რაჭის #29-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
05.04.17 ქ. ამბროლაურის ექვთიმე აღმსარებლის ქუჩის, გურგენიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის 01 შესახვევის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
04.20.17 ქალაქ ამბროლაურში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოები
04.11.17 ქალაქ ამბროლაურის დახურული სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია
04.11.17 ღია ცის ქვეშ მოსაწყობი ტრენაჟორების შესყიდვა
04.11.17 ლითონის ფანჩატურის მოწყობა
04.04.17 ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა რაჭის #29 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
04.04.17 ქალაქ ამბროლაურის ქუჩებზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
03.31.17 ქალაქ ამბროლაურის ვაჟა-ფშაველას, კოსტავას, რუსთაველისა და ხუციშვილის ქუჩების მიმდებარე ჩიხების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
02.21.17 ქალაქ ამბროლაურში ღია ცის ქვეშ მოსაწყობი სპორტული ინვენტარის(ტრენაჟორები) შესყიდვა
02.21.17 ქალაქ ამბროლაურში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა