09.20.18 დასახელება: ქ.ამბროლაურში 908 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა (ყოფილი პოლიკლინიკის შენობა)
09.20.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
09.20.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
09.20.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოსტანაში არსებული ყოფილი კლუბ-კანტორის სენობის პირველ სართულზე მდებარე 230 კვ.მ ფართი
09.05.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ამბროლაურში მდებარე საცურაო აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
07.10.18 სოფელ ჭრებალოში სპორტული კომპლექსის მოწყობის მეორე რიგის სამუშაოების შესყიდვა
06.28.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურავის წყალსადენის შედა ქსელის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები
06.28.18 „სოფელ ლიხეთის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოების“ შესყიდვა
06.28.18 სოფელ კაჩაეთში დვლების უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები.
06.12.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
06.06.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვავაში მინი საფეხბურთო მოედნის მოწყობის დარჩენილი სამუშაოები
06.06.18 ქალაქ ამბროლაურში საზოგადოებისათვის თავშეყრის ადგილის (საბილიარდე) მოწყობის სამუშაოები
06.06.18 ქალაქ ამბროლაურში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა