07.22.19 მეორადი დეკორატიული ლითონის მოაჯირი 60 გრძ.მ
07.22.19 მეორადი დეკორატიული ლითონის ვიტრაჟი 17.08 კვ.მ
07.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ნიკორწმინდის თემში შაორის ტბის მიმდებარე
07.22.19 ქ.ამბროლაურში ვაჟა-ფსაველას ქუჩაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
07.22.19 ამბროლაურში მუნიციპალიტეტის სოფ.ზნაკვაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 N2 და N3
07.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ველევში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 და N2
07.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფ.ხონჭიორში 135 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა N1
07.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფ.ღვიარაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 100 კვ.მ
07.22.19 ავტომანქანა "vaz -21214"
07.22.19 ავტომანქანა "UAZ -220606"
04.04.19 მეორადი დეკორატიული ლითონის ვიტრაჟი 17.08 კვ.მ
04.04.19 მეორადი დეკორატიული ლითონის მოაჯირი 60 გრძ.მ
04.04.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფ.ღვიარაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 100 კვ.მ
04.04.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფ.ხონჭიორში 135 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა N1
04.04.19 ამბროლაურში მუნიციპალიტეტის სოფ.ზნაკვაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 N2 და N3
04.04.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ველევში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 და N2
04.04.19 ქ.ამბროლაურში ვაჟა-ფსაველას ქუჩაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
04.04.19 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1
04.04.19 ქ.ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭის ქუჩა N44-ში 50 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
04.04.19 დასახელება: ავტომანქანა "UAZ -220606"
04.04.19 ავტომანქანა "UAZ -31519"
01.23.19 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებებზე მოსწავლეთა წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა
01.23.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურების შესყიდვა
12.04.18 მეორადი დეკორატიული ლითონის მოაჯირი 60 გრძ.მ
12.04.18 მეორადი დეკორატიული ლითონის ვიტრაჟი 17.08 კვ.მ
12.04.18 ქ.ამბროლაურში 908 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა (ყოფილი პოლიკლინიკის შენობა)
12.04.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ველევში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 და N2
12.04.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფ.ხონჭიორში 135 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა N1
12.04.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზნაკვაში ყოფილი ამბულატორიის შენობა ნაგებობა
12.04.18 დასახელება: ავტომანქანა "vaz -21213"
09.20.18 დასახელება: ქ.ამბროლაურში 908 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა (ყოფილი პოლიკლინიკის შენობა)
09.20.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
09.20.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
09.20.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოსტანაში არსებული ყოფილი კლუბ-კანტორის სენობის პირველ სართულზე მდებარე 230 კვ.მ ფართი
09.05.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ამბროლაურში მდებარე საცურაო აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
07.10.18 სოფელ ჭრებალოში სპორტული კომპლექსის მოწყობის მეორე რიგის სამუშაოების შესყიდვა
06.28.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურავის წყალსადენის შედა ქსელის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები
06.28.18 „სოფელ ლიხეთის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოების“ შესყიდვა
06.28.18 სოფელ კაჩაეთში დვლების უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები.
06.12.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
06.06.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვავაში მინი საფეხბურთო მოედნის მოწყობის დარჩენილი სამუშაოები
06.06.18 ქალაქ ამბროლაურში საზოგადოებისათვის თავშეყრის ადგილის (საბილიარდე) მოწყობის სამუშაოები
06.06.18 ქალაქ ამბროლაურში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა