05.03.22 მეორადი სტრუქტურული ერთეული ქონების მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
05.02.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, სივრცითი მოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი
05.02.22 მეორადი სტრუქტურული ერთეული ქონების მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
05.02.22 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
03.16.22 ამბროლაურის "ტურისტული ცენტრის" დირექტორი
03.15.22 საბიუჯეტო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
02.08.22 ამბროლაურის "ტურისტული ცენტრის" დირექტორი
05.25.21 განთლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი
05.17.21 განთლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი
04.22.21 საბუღალტრო აღრიცხვისა და სახაზინო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
04.05.21 სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი
02.04.20 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
09.05.19 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
08.30.19 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
08.21.19 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეეულის ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი
08.14.19 მერის წარმომადგენელი ნამანევის ადმინისტრაციულ ერთეულში
06.24.19 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
06.24.19 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების ხელმძღვანელი
03.18.19 ვაკანსიები შრომითი ხელშეკრულებბით დასაქმებისთვის
12.04.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ვაკანსიების შესახებ
12.04.18 საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ